Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 54 (0.071 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:K
[1] 2     Next    Last
[image]Kalix kyrka - Bildarkivet
Kalix kyrka med kyrkogård
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; kalix kyrka; kalix kyrkogård
Downloads: 21
[image]Kalix kyrkby - Bildarkivet
En panoramaliknande bild över Kalix kyrkby, tagen från andra sidan älven vid Grytnäs. Troligen är bilden tagen på 1880-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; kalix kyrkby; kalix kyrka; grytnäs
Downloads: 162
[texts]Kalkyl 1881 - Grytnäsarkivet
Kalkyl för verksamheten i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper
Downloads: 79
[image]Kapten Bengt Sparre - Lars Svanbergs fotoalbum
(nr 33)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; bengt sparre
Downloads: 139
[image]Kaptenen Albrekt G. E. Ihre - Lars Svanbergs fotoalbum
Kapten vid Dalregementet, född 1825 (nr 21)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; albrekt ihre
Downloads: 140
[image]Kaptenen Fredrik August Lidströmer - Lars Svanbergs fotoalbum
1820-1863 (nr 26)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; lars svanbergs fotoalbum; kalix avd k fotografier; fredrik august lidströmer
Downloads: 134
[image]Karin och Hilda Stenström - Bildarkivet
Karin Stenström med dottern Hilda (gift Pira)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; karin stentröm; karin bergman; hilda pira; hilda stenström
Downloads: 21
[image]Karin Stenström - Bildarkivet
Johan Bergman Olsons syster
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; karin stenström
Downloads: 18
[image]Karin Stenström - Bildarkivet
Johan Bergman Olsons syster
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; karin stenström
Downloads: 19
[texts]Karlsborgs historia - Bergmankällor
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; karlsborg; j.a. bergman; david hummel; bergman och hummel; kalix avd l manus; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag; bergman hummel & co
Downloads: 1,296
[texts]Karta över Åkersberga och Österskär - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna
Downloads: 113
[texts]Kasse des Land- und Umtsgerichts - Grytnäsarkivet
Skrivelse tlil AB Båtskärsnäs från Kasse des Land- och Umtsgerichts
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix avsändare kasse des land- und umtsgerichts
Downloads: 9
[texts]Koncepthandlingar från rättegång mot Bergbom och Svanberg 1886 - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bergbom, svanberg & co; bergbom; svanberg; j.a. bergman
Downloads: 233
[texts]Konfirmationsattest John Bergman - Grytnäsarkivet
Konfirmationsattest för John Bergman 30 maj 1869
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; john bergman
Downloads: 61
[texts]Konkursbo - Filipsborgsarkivet
Inventarieförteckning av konkursboet i Johan Hedbergs Kakel & Fajansfabrik i Sundbyberg, Stockholm. P.A. Svanberg hade tydligen ett samarbete när det gäller denna fabrik. Exakt hur deras relationer framgår inte här.
Keywords: kalix id 252-279; kalix avd ö förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; förteckning; hedberg; konkursbo; sundbyberg; svanberg; kakel; fabrik; stockholm
Downloads: 74
[texts]Konocessement 1848 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson 1848-08-24
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 8
[texts]Konocessement 1849 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1849
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 58
[texts]Konocessement 1850 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1850
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 37
[texts]Konocessement 1851 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1851
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 37
[texts]Konocessement 1852 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan bergman Olson från 1852
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 33
[texts]Konocessement 1854 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1854-09-19
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 10
[texts]Konocessement 1856 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1856
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 97
[texts]Konocessement 1857 - Grytnäsarkivet
Konocessement Johan Bergman Olson från 1857
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g konossement; konossement
Downloads: 60
[texts]Kontakter med statliga myndigheter - Södra Roslags Kustbanas arkiv
Skrivelser till och från statliga myndigheter vid anläggningen av Södra Roslags Kustbana till Åkersberga, 1897-1905.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; södra roslags kustbanas arkiv; kalix avd e brev; kalix avd b brev; kalix avd f statliga myndigheter
Downloads: 90
[texts]Kontoutdrag J.A. Bergman 1886 - Grytnäsarkivet
Kontoudrag J.A. Bergman 31/12 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g div räkenskaper; j.a. bergman
Downloads: 41
[texts]Kontrakt Berner & Nielsen - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Berner & Nielsen
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; berner & nielsen; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 67
[texts]Kontrakt Björkfors - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Björkfors om uthyrning av sågverket från Björkfors för användning på Ängö (Ängören).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; björkfors; ab båtskärsnäs; ängören; ängö
Downloads: 69
[texts]Kontrakt Gällivare Träförädlings AB - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs och Gällivare Träförädlings AB
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; gällivare träförädlings ab; gällivare; ab båtskärsnäs
Downloads: 57
[texts]Kontrakt John Hedberg - Grytnäsarkivet
Kontrakt om leverans av tegel mellan AB Båtskärsnäs och Johan Hedberg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; johan hedberg; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 9
[texts]Kontrakt mellan David Hummel och J.A. Bergman - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan David Hummel och J.A. Bergman som reglerar genom vänlig överenskommelse bolagsmännens gemensamma angelägenheter
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; david hummel; j.a. bergman
Downloads: 66
[texts]Kontrakt om försäljning av konkursbo - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan AB Båtskärsnäs konkursbo och AB Båtskärsnäs obligationsinnehavare om försäljning av egendom.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs
Downloads: 64
[texts]Kontrakt om Mora-Vänerns järnväg - Addebodaarkivet
Ett kontrakt om Mora-Vänerns järnvägs förlängning till Särna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; mora-vänern
Downloads: 124
[texts]Kontrakt, andra handlingar och anteckningar - Addebodaarkivet
Div. kontrakt och andra handlingar berörande främst Stockholm-Rimbo järnväg samt även Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar omkring sekelskiftet 1900.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 104
[texts]Kontraktsändring - Filipsborgsarkivet
Johan August Bergman skriver och beklagar hur verksamheten förändrats genom åren. Mycket av verksamheten har handlat om hur affärerna kostar allt mer och ifrågasätter dess ändamål. I synnerhet då det inneburit att affärerna tagit mycket tid i anspråk, till dryga kostnader där man tvingats till att låna pengar för överlevnaden, som i sin tur lett till att virket skeppades iväg alldeles för tididgt innan det hunnit torka...
Keywords: kalix id 648-649; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel
Downloads: 80
[texts]Kontrollantskapet i Luleå ångsnickeri AB 1880 - Grytnäsarkivet
Avtal om kontrollantskapet i Luleå ångsnickeri AB 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; kontrollantskap; luleå ångsnickeri ab
Downloads: 34
[texts]Kontrollen av Luleå Ångsnickeri - Grytnäsarkivet
Kontrakt om kontrollen av Luleå Ãngsnickeri 1884-10-17
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab
Downloads: 35
[texts]Kontrollen över Luleå Ångsnickeri AB - Grytnäsarkivet
Bestämmelse om kontrollen över Luleå Ångsnickeri AB, underskrivet av J.A. Bergman och Montelius
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; j.a. bergman; henning montelius
Downloads: 36
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet skriver denne OH Ström till (nuv.) länsstyrelsen och vill att den inkomsttaxering som Konsul Johan August Bergman (d.y.) AB Bergman Hummel & Co lämnat, skall granskas då han anser att man inte redovisat alla inkomster från försäljningen av Koskullskullars gruvor.
Keywords: kalix id 367-370; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; ström; länsstyrelsen; bergman; hummel; koskullskulle
Downloads: 19
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet lämnar firmat Oscar Casell sitt utlåtande vad beträffar en planerad försäljning av gruvorna. I detta PM anförs synpunkter på järnhalten som inte får understiga 61% om fortsatt brytning skall vara lönsam. Härutöver åberopas två viktiga synpunkter inför försäljningne. Att man kan lägga fram consession på en bredspårig järnväg mellan Koskullskulle och Gellivare kyrkby. Dels att man kan visa på en tillräcklig och passande lastageplats med utrymme av 150.000 till 200....
Keywords: kallix id 365-366; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; järnväg; luleå; hamn; malm; koskullskulle; oscar casell
Downloads: 51
[texts]Koskullskulle gruvförsäljning - Filipsborgsarkivet
I brevet lämnar firman Oscar Casell sitt åtlåtande vad beträffar en planerad försäljning av gruvorna. I detta PM ansförs synpunkter på järnhalten som inte får understiga 61% om fortsatt brytning skall vara lönsam. Dessutom blir då gruvorna osäljbara. Dessutom framförs synpunkter på bristande infrastruktur inom gruvområdet som kommer att kräva stora insatser av en köpare.
Keywords: kalix id 363-364; avd f; historisk skogsexport från kalix älvdal; gruva; casell; järnhandel
Downloads: 51
[texts]Kullgrens förslag om sulfitfabrik 1905 - Grytnäsarkivet
Ett förslag om en ny sulfitfabrik
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; sulfitfabrik
Downloads: 42
[texts]Kvitterad faktura från Karlsborgs ångsågar 1876 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Henrik Åström i Stråkanäs har köpt virke vid Karlsborgs Ångsågar. Betalningen kvitterad av Axel Brattberg, inspektor, genom Aug. Östman som var bokhållare. Axel Brattberg, svåger till David Hummel och bokhållare inne i Nederkalix kyrkostad hos David Hummel, verkar 1871-1872 blivit befordrad till inspektor och flyttar då till Karlsborg där tydligen då den s. k disponentvillan stod färdig.
Keywords: karlsborgs ångsågar; stråkanäs; august östman; axel brattberg; historisk skogsexport i kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; henrik åström
Downloads: 7
[texts]Kvitto 1862 från Överkalix - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Släktingar i Överkalix skriver ett kvitto på mottaget bevis om testamente gjort av Sophia Bergman i Stråkanäs. (Helena Olofsdotter i Hakkas, Catharina Olofsdotter i Ängesån, Magdalena Olofsdotter i Tårasjerf och änkan Katharina Olofsdotter.)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman; kalixbygdens forskarförenings arkiv; bomärken; stråkanäs; överkalix
Downloads: 10
[texts]Kvitto för kläder - Stenströmshandlingar
Kvitto på inköpta kläder 1857
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; inköpta kläder
Downloads: 10
[texts]Kvitto på arv 1819 - Kalixbygdens forskarförenings arkiv
Henrik Henriksson (Brändström) kvitterar sin hustrus brors arv till bevis för sin svåger
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stråkanäs; kalixbygdens forskarförenings arkiv; nederkalix; pallats; kvitto
Downloads: 14
[audio]Kyrkan och kyrkostaden audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide avsedda för enskild användning. (Eftertryck och vidare kopiering undanbedes även av innehåll i audioguide, kan vi samarbeta istället...?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide
Downloads: 22
[texts]Köp under Rolfs 1 - Stenströmshandlingar
En skrivelse 1827 till Kongl.Majt angående köp av 1/12 mantal under Nr 1 Rolfs hemman. Köpare Chrispin Lindberg, född 1793, gift med Carin Caisa-Lena, född Bergman (hennes första gifte)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; rolfs by; rolfs nr 1; caisa-lena stenström; chrispin lindberg
Downloads: 41
[texts]Köpavtal med Paul Bergman om Waldemarsudde - Grytnäsarkivet
Köpavtal om besittningsrätten till Waldemarsudde mellan J.A. Bergman och brodern Paul Bergman 1883-01-01
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; waldemarsudde; paul bergman
Downloads: 9
[texts]Köpebrev - Filipsborgsarkivet
Säljvillkor upprättat av bröderna Nils Albert och Wärner Rönnbäck.
Keywords: kalix id 111-113; kalix avd f sangis; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; rönnbäck
Downloads: 209
[texts]Köpebrev Fleminggatan - Addebodaarkivet
Avskrift av ett köpebrev ang. en fastighet på Flemminggatan i Stockholm.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f flemminggatan
Downloads: 11
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio

Terms of Use (10 Mar 2001)